Mesopotamia

Mesopotamia
Mesopotamia (del griego: Μεσοποταμία, traducido del antiguo persa Miyanrudan, "la tierra entre los ríos", o del arameo Beth-Nahrin, "dos ríos") es el nombre por el cual se conoce a la zona del Próximo Oriente ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak. El término alude principalmente a esta zona en época antigua.

* * *

► Región del O de Asia, dividida entre Siria e Irak. Geográficamente se caracteriza por la presencia del Tigris y el Éufrates y por los montes de Armenia al N, el golfo Pérsico al S, los montes Zagros al E y el desierto sirio al O. Constituyó un importante nudo de comunicación entre Asia, África y Europa. Cuna de civilizaciones que han marcado en gran parte la historia de Oriente y Occidente. Los primeros pueblos que habitaron el país fueron los semitas y los sumerios que se establecieron en la baja Mesopotamia, siendo Ur uno de los centros culturales más importantes. La fase sumeria (3500-2000 a C) se caracterizó por los primeros documentos escritos -tabletas-, base de escritura cuneiforme. En el período de los acadios (2000-539 a C) aparecieron los amorritas, cuyo personaje más importante fue Hammurabi, rey de Babilonia, c. que fue la cap. del Imperio. Hacia el 1500 a C aparecieron los casitas, que fueron derrotados por los asirios y los elamitas en 1150 a C. El dominio de los asirios duró hasta el año 612 a C. Medos y persas ejercieron su hegemonía en la cap. y el helenismo también se dejó sentir en la región. Mesopotamia dio a Grecia una serie de conocimientos científicos. Siglos más tarde fue invadida por los romanos y después por los árabes.

* * *

Región situada entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente, que constituye la mayor parte del actual Irak.

La ubicación y la fertilidad de la región dieron origen a asentamientos desde 10.000 BC, gracias a lo cual fue cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo y lugar de nacimiento de la escritura. Fue habitada primero por los sumerios, seguidos por los acadios y más tarde por los babilonios. Diversos pueblos dominaron sucesivamente la región hasta el ascenso de la dinastía persa aqueménida en el s. VI BC. Los aqueménidas fueron derrocados por Alejandro Magno a comienzos del s. IV BC, y Mesopotamia estuvo dominada por la dinastía seléucida desde 312 BC hasta mediados del s. II BC, fecha en que pasó a formar parte del Imperio parto. En el s. VII AD, la región fue conquistada por los árabes musulmanes. La importancia de la zona declinó después de la invasión mongola (1258). El imperio otomano dominó la mayor parte de la región a partir del s. XVI. La zona se convirtió en mandato británico en 1920, y al año siguiente se fundó en ella Irak.

Enciclopedia Universal. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • Mesopotamia — (griechisch Μεσοποταμία „zwischen Flüssen“) ist die geografische Bezeichnung für eine Landschaft im Vorderen Orient, das Mesopotamien im Altertum ein albanisches Dorf, siehe Mesopotam eine römische Provinz an der Grenze zum Partherreich, siehe… …   Deutsch Wikipedia

  • Mesopotamia — ancient name for the land that lies between the Tigris and Euphrates rivers (in modern Iraq), from Gk. mesopotamia (khora), lit. a country between two rivers, from fem. of mesopotamos, from mesos middle (see MEDIAL (Cf. medial) (adj.)) + potamos… …   Etymology dictionary

  • Mesopotamia — [mes΄ə pə tā′mē ə] [Gr mesopotamia(chōra), lit., (land) between rivers < mesos,MID1 + potamos, river, orig., rapids < IE base * pet , to fall, rush at > FEATHER] 1. ancient country in SW Asia, between the upper Tigris & Euphrates rivers …   English World dictionary

  • MESOPOTAMIA — regio Asiae latissima, Tigrim habens ab Oriente, Euphratem ab Occidente, a Meridie Babyloniam, a Septentrione Caucasum. Sic dicta, quod sit inter 2. fluv. tigrim et Euphratem: Hinc Arab. Al Gezira, i. e. insula. Ab Hebraeis dicitur Aram Naharaim …   Hofmann J. Lexicon universale

  • mesopotâmia — s. f. Região situada entre dois rios …   Dicionário da Língua Portuguesa

  • Mesopotamia — For other uses, see Mesopotamia (disambiguation). Ancient Mesopotamia Euphrates · …   Wikipedia

  • MESOPOTAMIA — The original article in the first edition of the Encyclopaedia Judaica traced Mesopotamian history to its earliest beginnings and provided a detailed survey of Mesopotamian literature and institutions. With the availability of such tools as J.… …   Encyclopedia of Judaism

  • Mesopotamia — Situación de las ciudades de la antigua Mesopotamia …   Wikipedia Español

  • Mesopotamia — Mesopotamian, adj., n. /mes euh peuh tay mee euh/, n. an ancient region in W Asia between the Tigris and Euphrates rivers: now part of Iraq. * * * Region between the Tigris and Euphrates rivers in the Middle East, constituting the greater part of …   Universalium

  • Mesopotamia — Original name in latin Mesopotama Name in other language Mesopotamia, Mesopotama, Tseteraki, Tseterki State code GR Continent/City Europe/Athens longitude 40.5 latitude 21.16667 altitude 690 Population 1812 Date 2012 05 06 …   Cities with a population over 1000 database

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”